Kontrast:

O programie

 
Program Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI) realizowany jest w ramach Placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej. NAI to kursy internetowe podnoszące jakość pracy nauczycieli i szkoły.
 
Nauczycielska Akademia Internetowa wspiera szkoły we wprowadzanej przez MEN reformie oświaty. Obowiązująca od 1 września 2009 roku nowa podstawa programowa stawia przed szkołami ambitne zadania uczenia myślenia naukowego, umiejętności samodzielnej nauki, pracy zespołowej, wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce. Nauczycielska Akademia Internetowa pomaga te zadania zrealizować.


 

Nauczycielska Akademia Internetowa to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Szkoli nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów i poziomów szkół. Wyjątek stanowią nauczyciele pracujący w przedszkolach - mogą oni skorzystać tylko z części kursów (dokładne informacje w opisach kursów).
 
Sprostanie wyzwaniom wymaga zmian w metodach nauczania i oceniania uczniów, a także w pracy zespołu nauczycieli. Formuła kursów N@I polegająca na wykorzystaniu e-learningu oraz coachingu przez Internet, przygotowuje też nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych w pracy z uczniami.
W rocznym programie Nauczycielskiej Akademii Internetowej może wziąć udział minimum 4 nauczycieli z jednej szkoły.
 
 
 
 
Uzupełnieniem formuły szkoleń wirtualnych są wewnętrzne spotkania kursantów w ramach szkolnych zespołów N@I oraz spotkania z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej. Szczegóły dotyczące scenariuszy i harmonogramu spotkań podane zostaną w materiałach kursów.
 
Indywidualnie, interakcyjnie, internetowo
Nauczycielska Akademia Internetowa wyrasta z realizowanego przez PDN Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programu Szkoła ucząca się, w ramach którego od 2002 roku prowadzimy doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem Internetu.
 
Nasze kursy charakteryzują się tym, że:
Uczestnicy w trakcie kursu wypróbowują poznawane metody we własnej pracy w szkole.
Każdy z uczestników pozostaje pod indywidualną opieką mentora, który komentuje jego sprawozdania, odpowiada na pytania, służy swoją radą i doświadczeniem.
Uczestnicy na bieżąco dzielą się opiniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu i inspirują się wzajemnie.
Kursy prowadzone są na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników. Żeby uczestniczyć w kursie, wystarczy mieć - w domu lub w szkole - dostęp do Internetu.
Po zakończeniu programu szkoła otrzymuje dyplom ukończenia Nauczycielskiej Akademii Internetowej, zaś jej uczestnicy - zaświadczenia o ukończeniu N@I.
 
Bardzo dobre opinie uczestników i dyrektorów szkół upewniają nas, że jest to efektywna i dogodna dla nauczycieli forma doskonalenia.
 
Po zakończeniu programu szkoła otrzymuje dyplom ukończenia Nauczycielskiej Akademii Internetowej, zaś jej uczestnicy - zaświadczenia o ukończeniu konkretnego kursu N@I.
UWAGA: jeżeli kursów internetowych nie ukończy minimum 4 nauczycieli ze szkoły, szkoła NIE OTRZYMA dyplomu Nauczycielskiej Akademii Internetowej.
 
 
Szczegółowe informacje o programie na stronie: