Kontrast:

Kontakt

Kontakt do N@I:

Justyna Chachuła
Koordynator programu N@I
tel. (22) 622 00 89 wew. 212
justyna.chachula@ceo.org.pl
Janina Stojak
Kierowniczka merytoryczna N@I
tel. 606 97 70 71
jaska.stojak@ceo.org.pl
Adres do korespondencji:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
Infolinia: 0-801 011-422
e-mail: ceo@ceo.org.pl