SUS - Szkoła ucząca się

Program Szkoła ucząca się prowadzona jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności od 2000 roku.
W Szkole uczącej się koncentrujemy się na poprawie szkolnej edukacji w Polsce poprzez inicjowanie i wsparcie doskonalenia pracy szkoły. Szczególnie zależy nam na skupieniu pracy dyrektora i nauczycieli na jakości procesu nauczania i uczenia się uczniów. (czytaj więcej...)

Naszą uwagę kierujemy na:

  • ocenianie kształtujące,
  • system zapewniania jakości pracy szkoły oparty o samoocenę,
  • zwiększenie skuteczności nauczania kompetencji kluczowych,
  • nauczanie metodą projektu,
  • organizację uczącą się i zespoły współpracujących nauczycieli.

Program SUS składa się z samodzielnych komponentów.

Szkoła może skorzystać z warsztatów dla rad pedagogicznych:

Akademia Szkoły uczącej się
Sześciogodzinne szkolenia dla nauczycieli Akademii SUS powstają z myślą o aktualnych zmianach w oświacie, promujemy nowe metody nauczania, oceniania i rozwoju szkoły. Obecnie prowadzimy 25 różnych szkoleń stanowiących dorobek programu Szkoła ucząca się, np. projekt gimnazjalny, EWD.
(czytaj więcej...)
Szkoła może również skorzystać ze wsparcia długofalowego w ramach:
Szkoła ucząca się - Ocenianie kształtujące (SUS-OK)
Trzy niezależne moduły, z których każdy trwa ponad rok. SUS-OK to szkolny system zapewnienia jakości, który podnosi efektywność nauczania i uczenia się. Jego rdzeniem jest ocenianie kształtujące. Przeznaczony jest dla  dyrektorów i rad pedagogicznych, którzy chcą świadomie kierować rozwojem swojej szkoły, racjonalnie planować zmiany oraz polepszać współpracę wewnątrz zespołu.
(czytaj więcej...)
Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN)
Dwuletni program skierowany do szkół, które na co dzień stosują ocenianie kształtujące i  chcą pracować nad wprowadzaniem strategii OK-eja w nauczaniu. RUN opiera się na sprawdzonym światowym trendzie, zgodnie z którym najefektywniejszą metodą doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli jest współpraca w małych grupach koleżeńskich.
(czytaj więcej...)
Nauczycielska Akademia Internetowa (N@I)
Sześć rocznych coachingowych kursów internetowych, w których każdy z uczestników pozostaje pod indywidualną opieką mentora. N@I wspiera szkoły we wprowadzaniu wymogów podstawy programowej, w tym kompetencji kluczowych.
(czytaj więcej...)
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO)
Półtoraroczne studia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, będące wspólnym przedsięwzięciem  Collegium Civitas, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Podczas studiów dyrektorzy planują i wprowadzają zmianę w swoich szkołach.
(czytaj więcej...)
Ocenianie kształtujące (OK)
Największy w Polsce serwis OK-eja, który jest bogatym źródłem materiałów pomocniczych dla nauczycieli, przykładów dobrej praktyki, narzędzi do pracy nad jakością polskich szkół, jest miejscem interaktywnej wymiany opinii, doświadczeń i wiedzy.
(czytaj więcej...


Wszystkie programy w znaczącym stopniu dofinansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności